3 MAYIS’TA BEŞİKTAŞ’TAYDIK

ghgh
Doğana, Doğurana, Doğuma ve Doğum Ekibine Saygılı Doğumlar İçin Toplanıyoruz!
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de doğumda uygulanan fiziksel ve psikolojik müdahaleler vardır. Bu müdahaleler kadınlarda gebelik, doğum ve anneliğe dair korkulara neden olmaktadır. Dünya sıralamasında doğumda müdahale uygulama konusunda ülkemiz 3. sıradadır. Hayat doğumla başlar. Ve gebelik, doğum, doğum sonrası dönemler, hayatının devamında kişi üzerinde önemli etkiler bırakacak birikimin en yoğun olduğu dönemlerdir.
Günümüzde anne adaylarının rehberlik becerileri olan gebelik, doğurabilme, bebeğe bakabilme, emzirebilme gibi yetenekleri toplum tarafından sürekli sorgulanma ve müdahalelere maruz kalma biçiminde hor görülmektedir. Öte yandan medya organlarında sunulan olumsuz doğum görüntüleri, olumsuz doğum hikâyeleri de kadınlar üzerinde doğum ve anneliğe dair özgüveni zedeleyici bir etkiye sebep olmaktalardır.
Anneliğe dair özgüvenini yitirmiş bir kadın desteğe ihtiyaç duyar. Toplumumuzda anne adayına destek ne yazık ki yersiz öğütler, kişisel fikirlerini ve kararlarını dikte etmek ve kendi olumsuz deneyimlerini anlatmak olarak algılanmaktadır. Bu olumsuzluklar toplumda kadını yalnızlaştıran, kadında annelik algısını yok eden şiddetin unsurlarıdır. Yetersizlik duygusu verimsizliğe neden olur. Verimsiz anneler gelecek nesiller için bir tehdit unsurudur. Zaman, annelerin terkedildikleri bu kısır döngüden kurtulmaları zamanıdır.
Doğuma dair şiddet sadece anneye yönelik değildir.

Destekleyenler:
Türk Ebeler Derneği,
Hamile Okulu,
İstanbul Doğum Akademisi,
Ayşe Öner,
İçsel Doğum
SSVD Facebook Grubu ssvd
Annezen
KASAV
Keyiflidogum.comhttps://www.facebook.com/keyiflidogumkeyifliyasam